Održavanje dječjih igrališta

igraliste-servis

Održavanje dječjih igrališta podrazumijeva se izvedba građevinskih i
drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za
građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Vlasnik dječjeg igrališta odgovoran je za njegovo održavanje. Dužan je
osigurati održavanje dječjeg igrališta tako da se tijekom njegovog trajanja
očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i nesmetani pristup i kretanje u građevini.

U slučaju oštećenja dječjeg igrališta zbog kojeg postoji opasnost za život i
zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik dječjeg igrališta je dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti dječje igralište opasnim do otklanjanja takvog oštećenja.

Održavanje dječjeg igrališta podrazumijeva:

Redovite preglede dječjeg igrališta odnosno njegovih dijelova, u razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, Pravilnikom o održavanju građevina i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda.
Izvanredne preglede dječjeg igrališta odnosno njegovih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru.
Izvođenje radova kojima se dječje igralište odnosno njegov dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je izgrađeno.

Iz tog razloga, čuvajmo sigurnost naše djece. A brigu oko održavanja dječjih igrališta slobodno možete prepustiti nama i našem stručnom timu. Mi ćemo svojim iskustvom i dugogodišnjem radu sa HAGS dječjim igralištima odraditi posao na najvišem nivou.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.