DJEČJE IGRALIŠTE AC PARK UMAG PLAŽA CANOVA

Lokacija: Umag
Godina: 2022
Investitor/Partner: Plava Laguna d.d.
Izvedeni radovi: Dobava opreme, montaža