DJEČJE IGRALIŠTE AC PARK UMAG SČ BR. 7

Lokacija: Umag
Godina: 2020
Investitor/Partner: Plava Laguna d.d.
Izvedeni radovi: Dobava opreme, priprema terena, montaža