DJEČJE IGRALIŠTE AC VEŠTAR SČ BR. 5

Lokacija: Rovinj
Godina: 2021
Investitor/Partner: Maistra d.d.
Izvedeni radovi: Dobava opreme, montaža