DJEČJE IGRALIŠTE VERUDELA BEACH PULA

Lokacija: Pula
Godina: 2020
Investitor/Partner: Arena Hospitality Group 
Izvedeni radovi: Dobava opreme, montaža, postavljanje gumene podloge