STREETWORK OUT HBH

Lokacija: Umag
Godina: 2021
Investitor/Partner: SAM Professional j.d.o.o.
Izvedeni radovi: Dobava opreme, izrada idejnog rješenja